เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คณะจากสถาบันอาคารเขียวไทย นำทีมโดย ดร.จตุวัฒน์ วโรดมพันธ์  ได้ให้เกียรติมาเข้าชม อาคารสำนักงานใหญ่ SCG 1 และ 2 รวมทั้งอาคาร 5 อาคารที่ได้การรับรองมาตรฐาน LEED EB:OM ระดับสูงสุด Platinum แห่งแรกของ ASEAN ด้วยการต้อนรับที่อบอุ่นจากทีมงาน SCG Green Solution งานนี้ได้ทั้งความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการและสินค้าต่างๆ ที่ใช้การปรับปรุงอาคารที่อายุกว่า 30 ปีให้ได้การรับรองมาตรฐาน LEED กันไปถ้วนหน้าเลยครับ