เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะผู้บริหารจาก LPN เข้าเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินการอาคารประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม อาคารเอสซีจี 100 ปี