นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมอาคารต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน LEED Platinum Certified – อาคาร เอสซีจี 100 ปี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

image1 (2)