วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2557 คุณคณาปภา อรรคภาส์ ผู้จัดการส่วนกรีนโซลูชั่น ได้นำทีมผู้แทน LEED AP และ TREES-A จากประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมอาคารที่ได้การรับรองมาตรฐานอาคารเขียว   เขตปกครองพิเศษฮ่องกง  สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมทั้งสิ้น 3 อาคาร ได้แก่

1. Holiday Inn Express Hong Kong – Soho อาคารโรงแรมที่ได้การรับรองอาคารเขียวจากหลายสถาบัน ได้แก่

LEED-NC, BEAM Plus, Green Mark – Platinum Level Certified  / Three Star : China Green Building Design Label / Green Building Award 2012 by HKGBC / Gold Award in Construction Manager / Intelligent Hotel และ HICAP Systainable Hotel Awad.

 

2. The University of Hong Kong – LEED Gold Level Certified

3. Hong Kong Science Park – LEED Platinum Level Certified

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานด้านอาคารเขียว และสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มวิชาชีพ LEED AP และ TREES-A ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น