จากแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อส่งผลสะท้อนไปถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม องค์กรใหญ่อย่าง เอสซีจี ซึ่งเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง จึงได้มุ่งให้ความสำคัญต่อเรื่องของ “อาคารเขียว” อย่างจริงจัง ด้วยการนำร่องส่งอาคารเข้ารับการประเมินอาคารเขียวตามมาตรฐานต่างๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ

นายพันเทพ สุภาไชยกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เปิดเผยว่า “อาคารที่ทางเอสซีจีได้ยื่นลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อขอรับการพิจารณาประเมินมาตรฐานอาคารเขียว ได้แก่ อาคารสำนักงานใหญ่ 1,2 และอาคาร 5 ซึ่งอยู่ในระหว่างการขอรับรองมาตรฐาน LEED โดยหน่วยงาน US Green Building Council และยังมีอาคาร SCT ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน TEEAM ระดับฉลากทอง โดยกระทรวงพลังงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว”

โดยล่าสุดทางเอสซีจี ได้ขอแสดงความจำนงเสนอ “อาคารสำนักงาน โครงการขยายกำลังการผลิต New Plant หนองแค จ.สระบุรี” เข้ารับการประเมินมาตรฐานอาคารเขียวไทย (TREES NC) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ประเมินมาตรฐานที่ดำเนินการโดยสถาบันอาคารเขียวไทย โดยใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 30 ล้านบาท สร้างขึ้นเป็นอาคารสำนักงานสูง 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 1,440 ตารางเมตร มีจุดเด่นที่การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างของเอสซีจีในกลุ่ม ตราช้าง คอตโต้ และซีแพค ที่มีคุณสมบัติช่วยส่งเสริมให้อาคารหลังดังกล่าว เป็นอาคารประหยัดพลังงาน และมีความสอดคล้องต่อมาตรฐานอาคารเขียวของทางสถาบันอาคารเขียวไทยทั้ง 8 หมวด

ด้านนายธนศักดิ์ สาคริกานนท์ ประธานคณะทำงาน SCG Eco Product กล่าวว่า “จากวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน เอสซีจี จึงถือเป็นองค์กรใหญ่แห่งแรกๆ ที่ให้ความสำคัญต่อทั้งการบริหารจัดการธุรกิจ ควบคู่กับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จนเป็นที่มาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งมีการจัดทำฉลากรับรอง SCG Eco Value ที่ใช้เป็นมาตรฐานในการรับรองสินค้าและบริการของเอสซีจีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น สินค้า Hi-Light อย่าง ฉนวนกันร้อน ตราช้าง Stay Cool ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้เท่านั้น แต่ยังช่วยรองรับการก่อสร้างอาคารเขียวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย”