GREEN BUILDING MISSION

เอสซีจี ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและได้จัดตั้งหน่วยงาน SCG Green Building Solution ขึ้นมา เพื่อดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาทั้งด้านสินค้าและบริการแบบครบวงจรในการขอรับรองมาตรฐานอาคารเขียว


SCG Green Building Solution – ผู้เชี่ยวชาญที่เคียงข้างนำความสำเร็จสู่คุณอย่างยั่งยืน