C313BI นาตาชา โถปัสสาวะชาย ชนิดน้ำเข้าด้านหลัง

พื้นที่ใช้งาน : ห้องน้ำ

▪ ท่อน้ำทิ้งถูกออกแบบให้เป็นหนึ่งเดียวกับโถ ช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้น ▪ ใช้กับฟลัชวาล์ว ชนิด Back Inlet ▪ โถปัสสาวะชายชนิดแขวนผนัง ▪ ขนาด : 330 x 315 x 600 มม. ▪ ท่อน้ำทิ้ง : ออกผนัง, ระยะ 500 มม.

No. Barcode Size More Infomation
01.8852425501134330 x 315 x 600 mmClick Here
L3 LEED V.3
-

we

 
Flow Rate
1.5 lpf

*บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งล่วงหน้า และกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการใช้งาน
*สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากจอภาพคอมพิวเตอร์