C305 แองเจิล โถปัสสาวะชายเข้ามุม ชนิดน้ำเข้าด้านบน

พื้นที่ใช้งาน : ห้องน้ำ

▪ โถปัสสาวะชายชนิดแขวนผนังสามารถ เลือกจัดวางเข้ามุมได้ทั้งซ้ายหรือขวา ใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาความแออัดในห้องน้ำของคุณได้อย่างลงตัว
▪ โถปัสสาวะชายชนิดแขวนผนัง
▪ ขนาด : 315 x 410 x 475 มม.
▪ ท่อน้ำทิ้ง : ออกผนัง, ระยะ 430 มม.

No. Barcode Size More Infomation
01.8.8524255013E+12315 x 410 x 475 mmClick Here
L4 LEED V.4
-

we

 
Flow Rate
1.5 lpf

*บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งล่วงหน้า และกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการใช้งาน
*สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากจอภาพคอมพิวเตอร์