C3080 บารอน โถปัสสาวะชายขนาดเล็ก ชนิดน้ำเข้าด้านบน

พื้นที่ใช้งาน : ห้องน้ำ

▪ โถปัสสาวะชายขนาดเล็กช่วยประหยัดพื้นที่ ทำให้มีพื่นที่ใช้สอยในห้องน้ำมากขึ้น
▪ โถปัสสาวะชายชนิดแขวนผนัง
▪ ขนาด : 360 x 295 x 425 มม.
▪ ท่อน้ำทิ้ง : ออกผนัง, ระยะ 400 มม.

No. Barcode Size More Infomation
01.8.85242550146E+12360 x 295 x 425 mmClick Here
L4 LEED V.4
-

we

 
Flow Rate
1.5 lpf

*บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งล่วงหน้า และกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการใช้งาน
*สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากจอภาพคอมพิวเตอร์