คอนกรีตสำหรับงานถนนทั่วไป

พื้นที่ใช้งาน : งานโครงสร้าง

เหมาะสำหรับงานซ่อมแซมพื้น หรือผิวจราจรแบบเร่งด่วนมาก ลานจอดรถ พื้นโรงงาน งานสร้างถนนที่ต้องการใช้งานเร็ว ด้วยคอนกรีตที่สามารถรับกำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.

No. Barcode More Infomation
01.8852401900920Click Here
T TREES
-

mr

 
% of Recycled Content (by wt)
-
% of Regional Material (by wt)
90%
Manufacturing Location
Thailand
Labelling
* % Regional materials base on project that only located in Bangkok, Thailand. Other areas please contact manufacturer.
L3 LEED V.3
-

mr

 
% of Pre Consumer Recycled Content
(by wt)
-
% of Post Consumer Recycled Content (by wt)
-
% of Regional Material (by wt)
90%
Manufacturing Location
Thailand
* % Regional materials base on project that only located in Bangkok, Thailand. Other areas please contact manufacturer.
L4 LEED V.4
-

mr

 
% of Pre Consumer Recycled Content
(by wt)
-
% of Post Consumer Recycled Content (by wt)
-
% of Regional Material (by wt)
90%
Manufacturing Location
Thailand
Environmental Product Declaration
-
Sourcing of Raw Materials
-
Materials Ingredients
-
* % Regional materials base on project that only located in Bangkok, Thailand. Other areas please contact manufacturer.

*บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งล่วงหน้า และกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการใช้งาน
*สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากจอภาพคอมพิวเตอร์