คอนกรีตงานชายฝั่งทะเลซีแพค

พื้นที่ใช้งาน : งานโครงสร้าง

เหมาะสำหรับงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องสัมผัสน้ำทะเล น้ำกร่อนหรืออยู่บริเวณชายฝั่งรวมทั้งโครงสร้างใต้ดิน ที่บริเวณนั้นจะประสบปัญหาความเสียหายอย่างมากจากสภาพแวดล้อม

No. Barcode More Infomation
01.8852401900937Click Here
T TREES
-

mr

 
% of Recycled Content (by wt)
-
% of Regional Material (by wt)
90%
Manufacturing Location
Thailand
Labelling
-
* % Regional materials base on project that only located in Bangkok, Thailand. Other areas please contact manufacturer.
L3 LEED V.3
-

mr

 
% of Pre Consumer Recycled Content (by wt)
-
% of Post Consumer Recycled Content (by wt)
-
% of Regional Material (by wt)
90%
Manufacturing Location
Thailand
* % Regional materials base on project that only located in Bangkok, Thailand. Other areas please contact manufacturer.
L4 LEED V.4
-

mr

 
% of Pre Consumer Recycled Content (by wt)
-
% of Post Consumer Recycled Content (by wt)
-
% of Regional Material (by wt)
90%
Manufacturing Location
Thailand
Environmental Product Declaration
-
Sourcing of Raw Materials
-
Materials Ingredients
-
* % Regional materials base on project that only located in Bangkok, Thailand. Other areas please contact manufacturer.

*บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งล่วงหน้า และกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการใช้งาน
*สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากจอภาพคอมพิวเตอร์